Kontakt ogólny:  22 663 81 81

Zgłoszene awarii drzwi automatycznych

Prosimy prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy.

W dniach 1-7 maja 2017 biuro spółki jest nieczynne - dyżur serwisowy tel. 602 117 216