Kontakt ogólny:  22 663 81 81

Napędy do drzwi

Masz problem z drzwiami  w swoim biurze, lokalu, budynku - ZADZWOŃ -  zaprojektujemy  i wykonamy automatyzację,  modernizację lub serwis   Twoich drzwi, w atrakcyjnej cenie, z gwaracja jakości!

Wykonujemy:

  • projekty, montaże i uruchomienia napędów włącznie z konstrukonstrukcją drzwi,
  • automatyzację istniejących drzwi manualnych
  • modernizacje napędów w istniejących drzwiach automatycznych
  • wymianę zużytych urządzeń napędowych na nowe  przy wykorzystaniu istniejących konstrukcji drzwi
  • wymianę zużytych napędów na nowe przy maksymalnym odzysku niezużytych komponentów demontowanych napędow, które później służą klientowi jako magazyn części zamiennych
  • przeglądy konserwacyjne
  • naprawy urządzeń napędowych

Stosowane przez nas urządzenia napędowe posiadają wymagane atesty i certyfikaty.